Vyhledávání dobrovolných záchranářů

Systém SHARP (nyní známý jako O2 SOS) pomáhá zkracovat čas, ve kterém se k lidem s vážnou poruchou zdraví dostává pomoc. Systém automaticky hledá a oslovuje nejbližší dobrovolné záchranáře, kteří zahajují resuscitaci ještě před příjezdem sanitky. Systém provozujeme společně s O2 Czech Republic a krajskými záchrannými stanicemi.

ukázka aplikace SHARP
  • Aplikace záchranáře upozorní, pokud je v blízkosti postiženého.
  • Zároveň bere v potaz používaný dopravní prostředek.
  • Dovede first respondera až na místo neštěstí.
  • Zobrazí, zda jsou v okolí defibrilátory nebo jiné vybavení.
  • Ukáže polohu dalších záchranářů na mapě.
  • Umožňuje komunikaci s dispečinkem a dobrovolníky.

Klíčové vlastnosti systému SHARP (O2 SOS)

ikona pro automatická vyrozumění

Automatická vyrozumění

Jakmile dispečeři zadají místo a povahu zásahu do systému, jsou automaticky hledáni nejbližší záchranáři.

ikona pro zapojení dobrovolníků

Zapojení dobrovolníků

Systém počítá i se zapojením proškolených záchranářů (first responderů) do procesu resuscitace.

ikona pro záchranu zdraví

Záchrana zdraví a životů

Systém zkracuje čas, ve kterém se postižené osobě dostane pomoci. Tím pomáhá zachraňovat zdraví i životy.

Systém z pohledu dispečera

Nástroj zahrnuje propracované rozhraní pro dispečery, kde se zobrazují jednotlivé zásahy. U každého z nich systém ukazuje polohu nejbližších záchranářů. Jejich oslovení probíhá automaticky, ale v případě potřeby je možné poslat výzvu i manuálně.

SHARP (O2 SOS) je napojen na Informační systém operačního řízení (ISOR), díky tomu jsou v něm dostupné podrobné informace z tísňových linek a integrovaného záchranného systému.

obrázek monitoru se systémem SHARP

Z historie systému

  • Pilotní projekt jsme spolu s O2 a ZZS HK spustili už v roce 2016.
  • Od té doby je nasazen v osmi krajích České republiky.
  • Systém se za tu dobu podílel na záchraně mnoha životů.
  • SHARP = systém hromadné aktivace rychlé pomoci