Anonymizace telefonních hovorů

Systém Inkognito pomáhá zvyšovat počet přijatých hovorů. Společnostem nebo organizacím, které mají problémové klienty, umožňuje volat pod skrytou identitou, případně pod několika telefonními čísly.

Klíčové vlastnosti

 • Systém pro anonymní volání
 • Výběr ze sady čísel dle algoritmu
 • Nastavení poměru: skryté / neznámé
 • Okamžitá změna konfigurace
 • Podrobné statistiky

Příklady využití

 • Bankovní sektor
 • Pojišťovny
 • Státní instituce a úřady
 • Dodavatelé energií
 • Poskytovatelé služeb

Anonymizace hovorů pomocí Inkognito

ikona pro dva režimy

Dva režimy

Systém Inkognito umí volat pod skrytou identitou nebo číslem z dostupné sady. Obě varianty lze kombinovat.

ikona pro statistiky

Statistiky

K dispozici jsou reporty o uskutečněných hovorech, denní aktivitě i vytíženosti vybraného telefonního čísla.

ikona pro rozšíření

Rozšíření

Inkognito je možné rozšířit například o posílání automatických obsílek příjemcům a notifikační události.

Příklad z banky

U problémových klientů, kteří nepřijímají hovory, je aktivována anonymizace odchozího hovoru. V takovém případě se při volání zobrazuje na displeji skrytá identita nebo číslo, ze kterého se klientovi nevolalo.

U velké části volaných se daří dosáhnout toho, že takový hovor přijmou. Vyšší úspěšnost v dovolání se klientům pomáhá snižovat finanční zátěž dané organizace.

obrázek banky

Hlavní přínosy systému Inkognito

 • Díky anonymizaci odchozích hovorů se zvyšuje počet spojených hovorů.
 • Systém tak nepřímo přispívá například ke zlepšení platební morálky klientů.