Hromadná oslovení příjemců

Systém KISS umí snadno informovat velké množství adresátů. Pomocí několika kliknutí nebo stisknutím tlačítka automaticky předává sdělení mnoha příjemcům najednou. KISS šetří čas a snižuje riziko komunikačního šumu. Je přínosný v krizových situacích i za běžného dne.

Nemocnice

V rámci traumatologických plánů svolává vybrané zdravotníky na určené místo.

Výroba

Při nenadálém přerušení výroby okamžitě informuje všechny odpovědné osoby.

Energetika

Terénním pracovníkům automaticky posílá informace o počasí v dané oblasti.

ICT

Stará se o informování uživatelů při výpadcích systémů či serverů.

Doprava

Při napadení agresorem nebo nehodě povolává na místo učené osoby.

Služby

Vybraným zaměstnancům a týmům předává informace o aktuálním stavu.

Školy

Při pohybu nebezpečných osob po budově automaticky předává instrukce.

Města

Umožňuje zastupitelstvu snadno komunikovat s občany měst a vesnic.

ukázka systému KISS
 • Není třeba obvolávat příjemce, vše se děje automaticky.
 • Sdělení lze předávat několika různými způsoby (hlasem, SMS, e-mailem, aplikací).
 • Informace je předávána na telefony, zní v amplionech a zobrazuje se na LCD panelech.
 • Může být požadována odpověď, podle ní probíhají návazné kroky.
 • Informování lze spustit z počítače, tabletu či telefonu, také pomocí stisknutí tlačítka.

Klíčové přínosy systému KISS

ikona pro rychlé informování

Rychlé informování

Systém šetří spoustu času, který by jinak bylo potřeba věnovat manuálnímu volání příjemcům. Vše probíhá automaticky.

ikona pro získání odezvy

Získání odezvy

KISS může pouze informovat, dokáže také požadovat odpověď od adresátů. Když někdo neodpoví, osloví náhradníka.

ikona pro jasnou komunikaci

Jasná komunikace

Sdělení pro příjemce jsou vždy přesně cílená. Každý typ adresátů dostává pouze pro něj relevantní informace.

Příklad z nemocnice

Ve spádové oblasti nemocnice dochází k hromadné nehodě. Sestra na urgentním příjmu pomocí několika kliknutí na dotykovém počítači určuje počet zraněných, čas příjezdu sanitky a požadované skupiny zdravotníků.

Systém všechny automaticky informuje – volá na telefony a oznamuje sdělení, zároveň posílá textové zprávy s klíčovými údaji. Systém umí instrukce předat i pomocí tlampačů na chodbách a také vše zobrazit na informačních panelech.

obrázek nemocnice
obrázek továrny

Příklad z výrobního podniku

V továrně dochází k nenadálému výpadku, kdy každá minuta stojí velké peníze. Odpovědný zaměstnanec používá nouzové tlačítko. V pozadí systém KISS zahajuje proces hromadné komunikace.

Volá na telefonní čísla všech klíčových pracovníků. Zároveň sdělení zní i reproduktorech. Ve stejnou chvíli se dostává oznámení i k vedení podniku. Po celou dobu je možné sledovat, zda byla informace daným příjemcům úspěšně předána.

Napojení na okolní infrastrukturu

Systém KISS umožnuje i v základním provedení plnohodnotně komunikovat s více příjemci. Náročnějším klientům nabízí napojení na hardwarové prvky, čidla, senzory, případně okolní systémy.

 • Hardware: systém je možné propojit s nejrůznějšími typy hardwaru. Hromadnou komunikaci může zahájit například SOS tlačítko, automatický dveřník a další typy zařízení.
 • Čidla a senzory: pohybová, kouřová a další čidla umí spustit informování příjemců. Vše se děje automaticky, bez zásahu obsluhy.
 • API rozhraní: KISS má připraveno API rozhraní, které komunikuje s okolím. Pomocí něj lze například synchronizovat kontakty s firemními systémy.
obrázek zařízení Teltonika

KISS je připraven na nejrůznější situace

 • Útok agresora, vniknutí nebezpečné osoby do areálu
 • Evakuace prostor a přemístění osob na vybrané místo
 • Svolání krizového štábu a informování všech důležitých osob
 • Živelní pohromy, odstávky, výpadky a sabotáže
 • Pandemie, epidemie, ohrožení veřejného zdraví
 • Porady, jednání, schůzky
 • Upomínky pro běžnou agendu, zálohování dat a testy