Správa požadavků pomocí CRM

Systém CASE umožňuje snadno a přehledně organizovat požadavky od zákazníků, obchodních partnerů i kolegů. Všechny informace ukládá na jediné místo, díky tomu žádná z nich nezapadne. CASE je přínosný pro obchodní společnosti, technologické i výrobní firmy, úřady a další organizace.

ukázka systému CASE
 • CASE poskytuje úplný přehled o veškeré agendě.
 • Systém rovnoměrně dělí úkoly mezi zaměstnance.
 • Je stoprocentně zaručena zastupitelnost osob.
 • Procesy jsou díky systému plně automatizované.
 • Všechny změny CASE zaznamenává do historie záznamu.
 • Díky statistikám systém umožňuje provádět analýzu dat.

Klíčové vlastnosti systému CASE

ikona pro všestrannost

Všestrannost

CASE pomáhá ve všech společnostech, kde je třeba systematicky pracovat s informacemi.

ikona pro přehlednost

Přehlednost

V rámci uživatelského rozhraní se vše důležité zobrazuje na jednom místě.

ikona pro přizpůsobitelnost

Přizpůsobitelnost

Systém je možné rozšířit například o telefonní ústřednu nebo chatovou komunikaci s klienty.

Příklad ze servisního oddělení

Zákazník zjišťuje nestandardní chování v informačním portálu. Otevírá CASE a zadává servisnímu oddělení požadavek na odstranění chyby. Systém automaticky posílá notifikaci o nové žádosti.

Vedoucí oddělení požadavek přijímá a podle jeho povahy volí odpovědnou osobu. V průběhu jeho řešení mění stav požadavku, doplňuje nezbytné informace a přikládá přílohy.

Vše se ukládá do historie požadavku. Po úspěšném vyřešení situace požadavek zavírá. Systém upozorňuje zákazníka, že jeho žádost byla zpracována.

obrázek servisního oddělení

Klíčové funkce systému CASE

 • Kompletní správa požadavků
 • Přiřazení záznamů vybraným uživatelům
 • Změny stavů a eskalace žádostí
 • Hromadné úpravy úkolů
 • Úplná historie v rámci záznamu
 • Zobrazení dat dle přiřazené role
 • Posílání notifikací o provedených změnách
 • Podrobné statistiky
 • Možnost napojení na telefonii a další typy komunikace