Vyúčtování telekomunikačních služeb

Systém InvoiceMaker nabízí virtuálním telekomunikačním operátorům snadný způsob jak klientům vyúčtovat služby. Kromě telefonních služeb je možné do faktur zahrnout i platby za energie a podobně. U akvizice nových zákazníků dokáže systém ověřovat jejich bonitu.

ukázka systému InvoiceMaker

Klíčové vlastnosti systému

  • Ověření bonity nových klientů
  • Reportování dlužníků
  • Automatický monitoring salda
  • Hlídání splatnosti faktur
  • Automatické notifikace při nesplacení
  • Vystavování podrobných faktur

InvoiceMaker pomáhá při práci s klienty

ikona pro ověřování

Ověřování

Systém umí díky napojení na registr dlužníků ověřovat bonitu klientů. Na základě dat jim přiřazuje skóre.

ikona pro přehledy

Přehledy

Systém je napojen na ekonomický software Pohoda i na bankovní systémy, díky tomu umí monitorovat saldo.

ikona pro urgence

Urgence

Pokud dojde k prodlení při splácení faktur, umí systém automaticky i manuálně posílat notifikační zprávy s upomínkou.

Příklad použití systému

Už při akvizici nového zákazníka si může společnost ověřit, že jde o bezproblémovou osobu. InvoiceMaker určuje bonitu nového klienta a ukazuje přidělené skóre.

Ve stanovený den v měsíci systém automaticky vystavuje faktury a posílá je zákazníkům. Pokud dochází k prodlení při úhradě faktury, rozesílá upomínky. V systému se zobrazuje saldo u jednotlivých dlužníků i celková nesplacená částka.

obrázek schůzky

Hlavní přínosy systému InvoiceMaker

  • Přehledné vyúčtování za telekomunikační služby a energie
  • Včasné varování v případě problémových klientů
  • Automatizace rutinních procesů
  • Zvyšování platební morálky zákazníků